• شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان
   آدرس : تهران - پونک میدان حسین صبحدل کوچه باغستان کوچه شب بو پلاک ۱
   کد پستی : 1998845755
   تلفن : 15-35918902-021
   پست الکترونیک : info[at]ittadbir.com
  • ارتباط با واحدهای سازمان
   تهران - پونک میدان حسین صبحدل کوچه باغستان کوچه شب بو پلاک ۱
   تلفن : 88862507 الی 14 داخلی 140
   info@ittadbir.com
   تهران - پونک میدان حسین صبحدل کوچه باغستان کوچه شب بو پلاک ۱
   تلفن : 88862507 الی 14
   تهران - پونک میدان حسین صبحدل کوچه باغستان کوچه شب بو پلاک ۱
   تلفن : 88862507 الی 14 داخلی 131
   a.Rezapour59@ittadbir.com
   تهران - پونک میدان حسین صبحدل کوچه باغستان کوچه شب بو پلاک ۱
   تلفن : 88862507 الی 14 داخلی 207
   moghadasi@ittadbir.com
 • دسترسی سریع