• پیگیری درخواست کاریابی
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:  *
  • کارشناس سرویس های مجازی

   شرح وظایف

   مسئولیت شما ایجاد، پشتیبانی و رفع خطاهای احتمالی و تهیه پشتیبان از سرویس های مجازی مبتنی بر زیرساخت VMWare میباشد.

   همچنین لازم است با سایر سرویسها و ابزار ارائه شده توسط این شرکت مانند پشتیبان گیری و مانیتورینگ آشنائی کامل داشته باشید.

    

   شرایط الزامی

   پذیرش  فقط آقایان (به دلیل وجود آنکال به صورت شبانه روز)

   شرایط ترجیحی

  • درخواست همکاری

   با انتخاب گزینه "ارسال رزومه" ، فایل رزومه خود را بارگذاری و ارسال نمایید.

   با تشکر

 • دسترسی سریع