• بازدید آقای دکتر بیات مدیرعامل شرکت فابا از شرکت امیدبوم و کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو

   بازدید آقای دکتر بیات مدیرعامل شرکت فابا از شرکت امیدبوم و کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو

   بازدید آقای دکتر بیات مدیرعامل شرکت فابا از شرکت امیدبوم و کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو

   مدیرعامل شرکت فابا در تاریخ 12 مهر ماه سال جاری از شرکت امیدبوم و کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو بازدید کردند.

   به گزارش روابط عمومی شرکت امیدبوم؛ در این بازدید آقای دکتر بیات مدیرعامل شرکت فابا که از شرکت امیدبوم و کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو صورت پذیرفت، دکتر محمد محسن صدر مدیرعامل شرکت امیدبوم توضیحات جامعی از فرایند آماده سازی و تجهیز و اهداف راه اندازی اولین کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو ارائه کرد.

   در این بازدید دو طرف در جهت افزایش همکاری بیشتر تاکید داشتند.

   کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو اولین کارخانه هوشمندسازی و نوآوری کشور می باشد که به همت شرکت امید بوم و تحت حمایت بانک سپه به عنوانی نهالی نو در زیست بوم علم و فناوری کشور در استانه بهره برداری قرار گرفته است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • دسترسی سریع