• 137.6 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان اعطا شد

   137.6 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان اعطا شد

   137.6 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان اعطا شد

   طی دوازده ماهه ١٣٩٨ به ١١٠٨ *شرکت دانش بنیان مبلغ ١٣٧.۶ هزار میلیارد ریال (میانگین هر شرکت ١٢۴.٢ میلیارد ریال) تسهیلات پرداخت شد که نسبت به دوازده ماهه سال ١٣٩٧ به میزان ٧۴.۵ درصد افزایش داشته است.

    به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بیشترین تسهیلات طی دوازده ماهه سال ١٣٩٨ از سوی بانک های ملت به مبلغ ٢٨.٢ هزار میلیارد ریال، ملی به مبلغ ٢١.٢ هزار میلیارد ریال و صادرات به مبلغ ١٩.٨ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

    
    
   * منظور از تعداد شرکت ها در گزارش های پیش از مقطع آذر ماه 1397 تعداد تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان بوده است و  از مقطع آذر ماه 1397 تعداد شرکت ها فارغ از تعداد تسهیلات پرداختی منظور نظر می باشد.
    
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • دسترسی سریع