• تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1398

   تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1398

   تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1398

   تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1398 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 9749.9 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 2012.6 هزار میلیارد ریال (معادل 26 درصد) افزایش داشته است.

    به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1398 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال جاری مبلغ 5261.4 هزار میلیارد ریال معادل 54 درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 941.5هزار میلیارد ریال معادل 21.8 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال جاری معادل  2167.3هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 41.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 5261.4 هزار میلیارد ریال) است.

    
   همچنین از 3172.4 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 68.3 درصد آن (مبلغ3 .2167 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
    
    
    
    در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود تعداد 390988 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 8.1 میلیارد ریال پرداخت شده است. درضمن در بخش خدمات تعداد 3672077 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0.9 میلیارد ریال پرداخت شده است.  
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • دسترسی سریع