• آشنایی با اولویت های ما

    

    کیفیت برتر: ارائه بهترین کیفیت به مشتریان همواره از مهمترین اهداف شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان در انجام پروژه های مختلف بوده است که همین امر یکی از دلایل مهم انتخاب این شرکت از سوی مشتریان خواهان کیفیت مطلوب در انجام پروژه های بسیار حساس بوده است. 

    
   هزینه کمتر: ارائه خدمات با کمترین هزینه ممکن و حتی در مواردی کمتر از هزینه های پرداخت شده قبلی برای کسب خدمات مورد نظر، از مهمترین مزیتهای انتخاب تدبیر تراکنش ایرانیان در انجام پروژه ها بوده است.
    
   مدت زمان اجرای کوتاه تر: زمان از عوامل بسیار مهمی است که می تواند به شدت در ارزش افزوده اقتصادی یک پروژه و همچنین هزینه های اجرای آن جدای از نوع پروژه تأثیر تعیین کننده ای داشته باشد. تدبیر تراکنش ایرانیان ایران همواره درصدد بوده است که پروژه ها و تعهدات خود را در کوتاهترین زمان ممکن و یا حتی در مدتی کمتر از زمان تعهد شده در قرارداد به نتیجه مطلوب برساند. 
    
 • دسترسی سریع