• تدبیر و تراکنش
  • آشنایی با نظام نت

    

   توسعه هوشمند و بکارگیری مؤثر  فناوریهای نوین و کلان، فعالیت پیچیده و در سطح بالاست که از یک سو با بالاترین ظرفیت‌های مهندسی و علوم ارتباط دارد و از سوی دیگر، با مدیریت و سیاست.
   در سال‌های اخیر با توجه به این‌که محیط سازمان‌ها به طور مستمر و باشتاب دستخوش تغییر و تحول شده و می‌شود، لذا فقط سازمان‌های سازگار و هماهنگ با الزامات و مقتضیات محیط، قادر به تداوم حیات و بقای خود هستند. نظر به این‌که متغیرها و عوامل اثرگذار بر سازمان‌ها روز به روز بیش‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند، لذا نه تنها توسعه و تکامل سازمان که حفظ وضـع مـوجود مناسب نیز سخت‌تر می‌شود، ‌این امر هم به دلیل تنوع و تعدد عوامل محیطـی و هم به دلیل پیچیدگی روزافزون درون سازمان‌ها‌ست لیکن چاره‌ای جز حل مشکلات، عبور از موانع و گذر از راه ناهموار برای بقا و رشد نیست.
   در چنین شرایطی، هدایت و اداره سازمان‌ها برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حضور فعال و اثربخش در جامعه، نیازمند درک درست موقعیت و اتفاقات محیطی، برای آگاهی یافتن به موقع و درست از فرصت‌ها و تهدیدها و تشخیص صحیح، به موقع و دقیق نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود سازمان است.
   موضوعی که بیش از پیش ذهن مدیران، سازمان‌های تولیدی، مراکز صنعتی، عملیاتی، خدماتی را سخت درگیر نموده، تغییر، اصلاح و بهبود وضعیت امور راهبری، نگهداری و تعمیرات داراییهای سازمان ‌است.
   نگهداری و تعمیرات «نت» دو مفهوم بسیار مهم و اساسی در سازمان‌های تولیدی، مراکز صنعتی، عملیاتی، خدماتی از جمله تدبیر تراکنش ایرانیان می‌باشد که تحقق و ا عمال آن‌ها موجبات افزایش خدمات بهینه، افزایش بهره‌وری وکارائی، ‌تاکید بر پیشگیری ‌از خطا و نقص، افزایش قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی و ...، و نهایتاً توسعه پایدار سازمان را فراهم می‌آورد. توسعه فناوری‌های نوین و امکاناتی که سازمان‌ها برای رفع نیازهای روز افزون خود به‌کار می‌گیرند، استفاده بهینه و نیز اقتصادی بودن این وسایل و امکانات را توجیه می‌نماید.

   در این راستا، اهمیت استقرار «نت» جهت افزایش ضریب اطمینان بهره‌برداری بهینه از تجهیزات فناوری اطلاعات و سطوح ایمنی وکاهش نرخ استهلاک، توقف‌ها، تعمیرات اضطراری و هزینه‌های مرتبط با آن‌ها، ذهن  مدیران و کارشناسان صنایع و خدمات را به چالش کشانیده‌است.
   هما‌ن‌طو‌ری‌که مستحضر هستید،‌ نگهداری و تعمیرات صحیح علمی و برنامه‌ریزی شده با روش‌های نوین مستقیما برروی بهره‌وری،کیفیت،‌ هزینه‌های مستقیم تولید و خدمات ، قابلیت اطمینان، به کارگیری و سودآوری اثر می گذارد.
   نظر به این‌که بهره‌وری هدفی است که از طریق بهسازی مستمر تجهیزات مادی و نیروی انسانی قابل حصول است، لذا نگهداری خوب، اولین محرک در حفظ روند تولید در بالاترین سطح است، رقابت در عرصه فعالیت‌های تجاری درون مرزی و برون مرزی، این محرک را تشدید می‌کند .
   در حال حاضرتقریبا تمام کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری‌های مناسبی را جهت بهبود و ارتقاء کارایی و اثر بخشی دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده درصنایع و خدمات انجام داده و رشد روزافزون صنایع و خدمات خود را مرهون توجه و نگرش صحیح و علمی به مسئله نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، برنامه ریزی شده، بهره‌ور و قابل اطمینان می‌دانند .
   با توجه به این‌که، صنایع ایران برای تداوم بخشیدن به رشد، توسعه و بالندگی خود، نیازمند حضور در بازارهای جهانی هستند، و مؤلفه‌های اصلی برای حضور و امکان رقابت در بازارهای جهانی، افزایش کیفیت، ارتقای بهره‌وری و کاهش قیمت‌ها می‌باشد، در این راستا، ارتقاء نگهداری و تعمیرات صحیح علمی و برنامه‌ریزی شده و کاربرد فناوری‌های مربوطه در صنایع ایران می‌تواند به عنوان گام‌های اساسی و ضروری برای دستیابی به این اهداف مورد دقت دقیق قرار گیرد .
   به دلیل فناوری پیچیده تجهیزات و نظام‌های کنونی که گستره وسیعی از علوم و دستاوردهای فناوری در آن‌ها کاربرد دارند و هزینه زیاد خرید تجهیزات جدید، بخش نگهداری و تعمیرات ” نت “ و پشتیبانی به عنوان یک بخش تفکیک ناپذیر از سازمان‌های تولیدی و خدماتی تلقی می‌شود.

   بنابراین یکی از ضروری ترین نظام‌ها در هر سازمان صنعتی و خدماتی وجود یک نظام مدون، جامع و کاربردی نگهداری و تعمیرات” نت “ می باشد
   لذا در راستای امور مهندسی نگهداری و تعمیرات، چهار فعالیت زیر را می‌توان به عنوان فعالیت‌های اساسی نام برد:

   1- تهیه و تدوین برنامه‌های مناسب جهت مدیریت بر دارایی‌های فیزیکی و حفاظت فنی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با اهداف زیر:

   •  بهینه سازی مصرف انرژی.
   • افزایش عمر مفید تجهیزات و دستگاه‌ها.
   •  تاکید برپیشگیری ‌از خطا و نقص


   2- تأمین امکانات لازم برای اعمال و اجرای برنامه‌های تدوین شده.
   3- تهیه و تدوین روش‌های منظم و نظام‌مند ثبت و کنترل اطلاعات فعالیت‌های انجام شده و نتایج به ‌دست آمده.
   4- ایجاد مکانیزم مناسب جهت بازخور اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج آن‌ها جهت بهبود مستمر فعالیت‌های آتی و در دست اجرا در راستای افزایش عمر مفید دستگاه‌ها، وسایل و تجهیزات.

   یکی از موارد بسیار مهم در سازمانهای انفورماتیک محور، داشتن نظامنامه نگهداری و تعمیرات و پشتیبانی در حوزه IT است که سازمان میبایست خود را در آن به درستی و با دقت فراوان نمایش داده و معرفی کند. این نظامنامه تحت عنوان Maintenance Organization Exposition یا اصطلاحاً MOE خواهد بود.

    

    

    

 • دسترسی سریع