• شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان در یک نگاه

   نام شرکت :
    نام شرکت "تدبیر تراکنش ایرانیان" می باشد.

    

   سرمایه شرکت:

   سرمایه شرکت ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بیست میلیارد ریال) می باشد.

    

   صاحبان سهم :

   •     بانک سپه
   •     شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان
   •     شرکت توسعه ترابر ایرانیان


    بازرسین قانونی شرکت :
   موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
    

   گواهینامه و استانداردهای اخذ شده :
   اخذ رده بندی شورای عالی انفورماتیک کشور
   اخذ گواهینامه نظام صنفی رایانه ای کشور
    

 • دسترسی سریع