• طبقه بندی خدمات
  • خدمات اعتباری (سویچ اعتباری)

   در شرایط کنونی رقابت بانک ها در نحوه ارایه خدمات نوین و کاهش حضور مشتریان جهت دریافت خدمات بانکی می باشد. امری که بانکداری الکترونیک و بعد از آن بسترهایی نظیر بانکداری نوین آنرا تسهیل بخشیده اند.

   یکی از مهمترین ارکان ارایه خدمات این چنینی سوییچ پرداخت است که از نظر اهمیت می توان این ماژول را در کنار سامانه بانکی متمرکز اصلی قرار داد. سامانه سوییچ پرداخت شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان با معماری مقیاس پذیر و چابک خود، نیازمندی های شبکه پرداخت را در سریع ترین زمان ارائه می نماید. سویچ اعتباری این شرکت کلیه استاندارهای پرداخت در خودپردازهای نقد و غیر نقد، دستگاه های کارت خوان را برای استفاده از انواع کارت های نقدی، هدیه، مجازی، اعتباری جهت انجام انواع تراکنش های مالی و غیرمالی بر روی این درگاه ها شامل می شود.

   این سامانه امکان کنترل و پایش کلیه دستگاه های پرداخت و جریان تراکنش های بانکداری الکترونیک را به صورت متمرکز فراهم نموده است. سویچ اعتباری، امکان اتصال به دیگر درگاه های پرداخت را در سریعترین زمان ممکن دارد و در حال حاضر با مدیر کانال، اینترنت بانک و همراه بانک و دستگاه های بانکداری الکترونیک نظیر خودپردازهای نقد و غیرنقد، کیوسک، دستگاه کارت خوان، تلفن بانک، بانک ملل یکپارچه شده است.

 • دسترسی سریع